Pocedure van uw Mediaplan

Wilt u contact met onze media-consultants? Kijk bij contact Info rechtsonder deze pagina

  • Onze media-consultants maken met u een afspraak om behoeften, doelstellingen en mogelijkheden van uw uitgave grondig te bespreken. Wij werken een voor beide partijen een passende en haalbare oplossing uit. Alles wordt nauwkeurig in een offerte vastgelegd. Indien de offerte door u wordt goedgekeurd, plannen wij de productie in. Grafisch bureau, drukker, distributeur en eventuele journalisten worden ingelicht omtrent timing, en kwaliteit van uw uitgave.
  • De telefonische advertentiewerving voor uw media wordt tijdig gestart. Onze verkopers krijgen een duidelijke briefing over de aard en doelstelling van uw uitgave.
  • Ondertussen verzorgt u de redactie (teksten, foto’s en illustraties) voor uw media-uitgave. U kent immers de organisatie het best. Wanneer u niet over een vlotte pen, tijd en/of geschikte medewerkers beschikt, lossen wij samen deze problemen met u op.  
  • Redactie en advertenties worden door ons gebundeld en voor lay-out op de grafische studio neergelegd. De lay-out gebeurt volgens de contractueel vastgelegde afspraken en rekening houdend met huisstijl of idee, eigen aan uw bedrijf of organisatie. Ervaren, professionele vormgevers werken voor u. Nadat u de proefdruk geaccordeerd heeft, worden de drukklare bestanden bij een drukker bezorgd.
    Om de kwaliteit van uw uitgave te waarborgen werken wij samen met een selecte groep van drukkers. Deze hebben elk hun eigen specialisme om optimaal aan de eigenheid van uw uitgave te kunnen beantwoorden. Uw succes is ook het onze!  
  • Wij willen iedere uitgave en elke advertentie voortdurend optimaliseren. Een goede evaluatie en concrete feedback van beide partijen is daarom uitermate belangrijk.